Doğa Dostu Binalar

Binalar, dünyada enerjinin yaklaşık üçte birini kullanmaktadır. Tasarruf eden bina uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu bir yaşam ortamı hedefleniyor. Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi, yapı sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirmiştir. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan doğa dostu binalar, yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıştır.

Çoruhlu A.Ş. çevreye duyarlı olarak inşa ettiği yapılar enerji kaynakları bakımından gerekliliklerini yerine getiren, tasarruf eden bunun yanı sıra kaliteli yaşam anlayışından ödün vermeyen yapılardır. Ekolojik sistemi doğrudan etkileyen faktörlerin başında bilinçsizce yapılaşma gelmektedir. Öyleki artan nüfusu karşılamasının yanı sıra rant aracı haline gelmiş yapılaşma anlayışının dışında bırakılmış çevre  ve hunharca tüketilen enerji kaynakları gelecek toplumları bekleyen tehlikeli günlerin habercisidir.